2 Ağustos 2015

Yorumlar:

Off
 Ağustos 2, 2015
 Off
Kategori: Ders Notları

p1.GIF (2349 bytes)

p2.GIF (2412 bytes)

p3.GIF (2419 bytes)

p4.GIF (2390 bytes)

Parketmek Yasaktır

Duraklamak ve Parketmek Yasaktır

Haftanın Tek Günlerinde Parketmek Yasaktır

Haftanın Çift Günlerinde Parketmek Yasaktır

p5.GIF (3750 bytes)

p6.GIF (4714 bytes)

p7.GIF (2596 bytes)

Sınırlı Süreli Park Bölgesi

Sınırlı Süreli Park Bölgesi Sonu

Park Yeri

 

 

Tehlike ve Uyarı İşaretleri

 

t1a.GIF (2514 bytes)

t1b.GIF (2417 bytes)

t2a.GIF (2419 bytes)

t2b.GIF (2567 bytes)

Sağa Tehlikeli Viraj

Sola Tehlikeli Viraj

Sağa Tehlikeli Devamlı Virajlar

Sola Tehlikeli Devamlı Virajlar

t10.GIF (2637 bytes)

t11.GIF (2695 bytes)

t12.GIF (2601 bytes)

t13.GIF (2740 bytes)

Gevşek Şev

Yaya Geçidi

Okul Geçidi

Bisiklet Geçebilir

t22c.GIF (2437 bytes)

t23a.GIF (2479 bytes)

t23b.GIF (2450 bytes)

t24.GIF (2581 bytes)

Ana Yol – Tali Yol Kavşağı

Sağdan Ana Yola Giriş

Soldan Ana Yola Giriş

Dönel Kavşak Yaklaşımı

t3a.GIF (2393 bytes)

t3b.GIF (2493 bytes)

t4a.GIF (2519 bytes)

t4b.GIF (2387 bytes)

Tehlikeli Eğim (İniş)

Tehlikeli Eğim (Çıkış)

İki Taraftan
Daralan Kaplama

İki Sağdan Daralan Kaplama

t14a.GIF (2497 bytes)

t14b.GIF (2415 bytes)

t15.GIF (2685 bytes)

t16.GIF (2417 bytes)

Ehli Hayvanlar Geçebilir

Vahşi Hayvanlar Geçebilir

Yolda Çalışma

Işıklı İşaret Cihazı

t25.GIF (2680 bytes)

t26.GIF (2796 bytes)

t27a.GIF (2823 bytes)

t27b.GIF (3658 bytes)

Kontrollü Demiryolu Geçidi

Kontrolsüz Demiryolu Geçidi

Kontrolsüz
Demiryolu Geçidi
Tek Hat

Kontrolsüz Demiryolu Geçidi En Az İki Hat

t31b.GIF (1969 bytes)

t32.GIF (3146 bytes)

t33.GIF (4495 bytes)

t34.GIF (2696 bytes)

Köprü Yaklaşım Levhası (Sol)

Engel İşaretleri

Tehlikeli Viraj Yön Levhası

Refüj Başı Ek Levhaları

t6.GIF (2717 bytes)

t7a.GIF (2423 bytes)

t7b.GIF (2419 bytes)

t8.GIF (2621 bytes)

t9.GIF (2898 bytes)

Deniz veya Nehir Kıyısında Biten Yol

Kasisli Yol

Kasisli Köprü Yaklaşımı

Kaygan Yol

Gevşek Malzemeli Zemin

t19.GIF (2492 bytes)

t20.GIF (2531 bytes)

t21.GIF (2585 bytes)

t22a.GIF (2581 bytes)

t22b.GIF (2574 bytes)

İki Yönlü Trafik

Dikkat

Kontrolsüz Kavşak

Ana Yol – Tali Yol Kavşağı

Ana Yol – Tali Yol Kavşağı

t29b.GIF (1857 bytes)

t29a.GIF (1916 bytes)

t30a.GIF (1717 bytes)

t30b.GIF (1799 bytes)

t31b.GIF (1969 bytes)

Kavşak ve Geçit Yaklaşım Levhaları (Sağ)

Kavşak ve Geçit Yaklaşım Levhaları (Sol)

Kavşak ve Geçit Yaklaşım Levhaları (Sağ)

Kavşak ve Geçit Yaklaşım Levhaları (Sol)

Köprü Yaklaşım Levhası

t4c.GIF (2354 bytes)

t5.GIF (2488 bytes)

t17.GIF (2474 bytes)

t18.GIF (2808 bytes)

t35.GIF (2645 bytes)

İki Soldan Daralan Kaplama

Açılan Köprü

Hava Alanı (Alçak Uçuş)

Yandan Rüzgar

Dönüş Adası Ek Levhaları

 

t28a.GIF (1993 bytes)

 

t28b.GIF (2122 bytes)

 
 

Kavşak ve Geçit Yaklaşım Levhaları (Sağ)

 

Kavşak ve Geçit
Yaklaşım Levhaları
(Sol)

 

 

 

  Trafik Tanzim İşaretleri

 

tt1.GIF (2220 bytes)

tt2.GIF (3118 bytes)

tt3.GIF (2387 bytes)

 tt4.GIF (1894 bytes)

tt5.GIF (1993 bytes)

Yol Ver

Dur

Karşıdan Gelene
Yol Ver

Taşıt Giremez

Taşıt Trafiğine Kapalı Yol

tt15.GIF (2390 bytes)

tt16.GIF (2535 bytes)

tt17.GIF (2253 bytes)

tt18.GIF (2411 bytes)

tt19.GIF (2461 bytes)

Tarım Traktörü Giremez

Belirli Miktarlardan Fazla Patlayıcı ve Parlayıcı Madde Taşıyan Taşıt Giremez

Belirli Miktarlardan Fazla Su Kirletici Madde Taşıyan Taşıt Giremez

Motorlu Taşıt Giremez

Taşıt Giremez

tt28.GIF (3571 bytes)

tt29.GIF (2329 bytes)

tt30.GIF (2324 bytes)

tt31.GIF (2625 bytes)

tt32.GIF (2228 bytes)

Kamyonlar İçin Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır

Azami Hız Sınırlaması

Sesli İkaz Cihazlarının Kullanımı Yasaktır

Gümrük – Durmadan Geçmek Yasaktır

Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu

tt6.GIF (2276 bytes)

tt7.GIF (2274 bytes)

tt7.GIF (2274 bytes)

tt7.GIF (2274 bytes)

tt10a.GIF (2269 bytes)

Motosiklet Hariç Motorlu Taşıt Trafiğine Kapalı Yol

Motosiklet Giremez

Bisiklet Giremez

Mopet Giremez

Kamyon Giremez

tt20.GIF (2406 bytes)

tt21.GIF (2420 bytes)

tt22.GIF (2221 bytes)

tt23.GIF (2340 bytes)

tt24.GIF (2292 bytes)

Genişliği … Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez

Yüksekliği … Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez

Uzunluğu … Metreden Fazla Olan Taşıt Giremez

Dingil Başına … Tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez

Yüklü Ağırlığı … Tondan Fazla Olan Taşıt Giremez

tt33.GIF (2471 bytes)

tt34a.GIF (2400 bytes)

tt34b.GIF (3369 bytes)

tt35a.GIF (2249 bytes)

tt35b.GIF (2205 bytes)

Hız Sınırlaması Sonu

Geçme Yasağı Sonu

Kamyonlar İçin Geçme Yasağı Sonu

Sağa Mecburi Yön

Sola Mecburi Yön

tt38.GIF (2431 bytes)

tt39.GIF (2309 bytes)

tt40.GIF (2378 bytes)

tt41.GIF (2404 bytes)

tt42.GIF (2254 bytes)

Mecburi Bisiklet Yolu

Mecburi Yaya Yolu

Mecburi At Yolu

Mecburi Asgari Hız

Mecburi Asgari Hız Sonu

tt10b.GIF (2379 bytes)

tt11.GIF (2404 bytes)

tt12.GIF (2461 bytes)

tt13.GIF (2424 bytes)

tt14.GIF (2305 bytes)

Otobüs Giremez

Treyler Giremez

Yaya Giremez

At Arabası Giremez

El Arabası Giremez

tt25.GIF (2264 bytes)

tt26a.GIF (2235 bytes)

tt26b.GIF (2356 bytes)

tt26c.GIF (2317 bytes)

tt27.GIF (2261 bytes)

Öndeki Taşıt … Metreden Daha Yakın Takip Edilemez

Sağa Dönülmez

Sola Dönülmez

U Dönüşü Yapılmaz

Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır

tt35c.GIF (2327 bytes)

tt35d.GIF (2360 bytes)

tt35e.GIF (2220 bytes)

tt35f.GIF (2306 bytes)

tt36a.GIF (2279 bytes)

İleri Mecburi Yön

İleri ve Sağa Mecburi Yön

İleri ve Sola Mecburi Yön

Sağa ve Sola Mecburi Yön

Sağdan Gidiniz

tt43.GIF (2518 bytes)

tt44.GIF (2353 bytes)

tt36b.GIF (2594 bytes)

tt37.GIF (2395 bytes)

 

Zincir Takmak Mecburidir

Zincir Takma Mecburiyeti Sonu

Her İki Yandan Gidiniz

Ada Etrafında Dönünüz

 

 

Otoyol İşaretleri

ot1.GIF (3359 bytes)

ot2.GIF (3265 bytes)

ot3.GIF (5422 bytes)

ot4.GIF (6310 bytes)

Otoyol Başlangıcı

Otoyol Sonu

Otoyol Bilgi İşaretleri
(Kaplama Üstü
Yön Levhası)

Otoyol Bilgi İşaretleri
(Kaplama Üstü
Yön Levhası)

ot5.GIF (4296 bytes)

ot6.GIF (2394 bytes)

ot8.GIF (2345 bytes)

Otoyol Bilgi İşaretleri
(Refüj Ortası
Yön Levhası)

———- Otoyol Çıkış Levhaları ———-

ot9.GIF (4447 bytes)

ot10.GIF (4470 bytes)

ot11.GIF (5852 bytes)

ot12.GIF (2893 bytes)

Otoyol Band Değiştirme

Otoyol Şerit Düzenleme Levhası

Otoyol Şerit Düzenleme Levhası

Otoyol Şerit Kapatma Levhası

 

Comments are closed.