Kayıt İçin Gerekli Belgeler

– 10 Ad. Fotoğraf
– Nüfus cüzdanı fotokopisi
– Öğrenim belgesi (Diploma veya Tasdiknamenin Noter Tasdikli sureti veya Öğrenci belgesi)
– Savcılık sabıka kaydı (Adliye sicil bürosundan)
– Kan grubunu gösterir belge
– Sağlık raporu

Sürücü Belgesi Bilgileri

BELGE SINIFI BELGENİN GEÇERLİ OLDUĞU ARAÇLAR YAŞ ŞARTI
B Otomobil – Minibüs – Kamyonet – Traktör 18 yaşını bitirmiş olmak
E Otobüs 22 yaşını bitirmiş olmak