2 Ağustos 2015

Yorumlar:

Off
 Ağustos 2, 2015
 Off
Kategori: Ders Notları

TRAFİK : Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hareketleridir.

KARAYOLU : Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

TAŞIT YOLU : Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır.

TEK YÖNLÜ KARAYOLU : Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için Kullanılan karayoludur

İKİ YÖNLÜ KARAYOLU : Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

BÖLÜNMÜŞ KARAYOLU : Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcıyla belirli bir şekilde diğer taşıt yolundan meydana gelen karayoludur.

ANAYOL : Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlenmiş belirlenmiş kara yoludur.

TALİ YOL : Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandığı yoldan daha az dönemde olan yoktur.

BAĞLANTI YOLU : Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış karayoludur.

ERİŞME KONTROLLÜ ARA YOLU (OTOYOL): Özellikle transit trafiğe tahsis edilen , belirli yer ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur.

GEÇİŞ YOLU : Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayolu üzerinde bulunan kısmıdır.

ALT GEÇİT : Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu alttan geçmesini
sağlayan yapıdır.

ÜST GEÇİT: Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır.

KAVŞAK : İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alandır.

BANKET : Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıtyolu kenarıyla şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır.

DEMİRYOLU(HEMZEMİN) GEÇİDİ : Karayolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir.

DURMA : Her türlü trafik zorunlulukları (kırmızı ışık, yetkilinin dur işareti, yol kapanması gibi) nedeniyle aracın durdurulmasıdır.

DURAKLAMA : Trafik zorunlulukları dışında araçların, insan indirme ve bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacıyla kısa bir süre için durdurulmasıdır.

ARAÇ : Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır.

AZAMİ AĞIRLIK : Taşıtın güvenle taşıyabileceği azami yükle birlikte ağırlığıdır.

DİNGİL AĞIRLIĞI : Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır.

GEÇİŞ HAKKI : Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ : Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır.

KAMYON : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg dan fazla olan ve yük taşımak için mal edilmiş motorlu taşıttır.

OTOMOBİL : Yapısı itibari ile sürücüden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

TAŞIMA SINIRI KAPASİTESİ : Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısıdır.

TEHLİKELİ EĞİM : Araçların emniyetle seyrine devam için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimidir.

TRAFİKTEN MEN : Trafik zabıtasınca, bu Kanunda belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır.

1 – İŞARETLER  ( Not:Sınavda 10 tane trafik işaret levhalarından soru çıkar.10×2=20 puan demektir)

a) Tehlike uyarI işaretleri ( T Grubu ) :

Karayolu ve yakın çevresindeki Tehlikeler hakkında,yoldan yararlananlara ” Uyarı “görevi yapar.

b) Trafik tanzim işaretleri (TT Grubu ) :

Karayolundan yararlananlara,Trafik düzen ve güvenliğini sağlamak yönünden,uymaları gerekli olan,yasaklama,kısıtlama ve mecburiyetleri bildiren levhalardır.

c) Bilgi işaretleri (B Grubu) :

Karayolundan yararlananlara, yol ve yakın çevresi yol kenarında bulunan yerleşim yerleri ile çeşitli hizmet birimleri hakkında bilgi verir.

d) Duraklama ve Parketme İşaretleri (P Grubu) :

Araçların duraklama ve park etmeleri halinde,Trafiğin akışı ve güvenliği bakımından yapılması gerekli görülen düzenlemeleri belirleyen işaretlerdir.

e) Otoyol İşaretleri :

Erişme kontrollü karayollarında uygulanan İşaretlerdir.

KARAYOLUNDA HANGİ HALLERDE ARAÇ SÜRÜLEMEZ:(En az  2 soru sınavda gelir)

1)Uyuşturucu ve keyif verici madde almış olarak karayolunda araç sürmek yasaktır.Bu hükme uymayanlar süresiz ve birdaha sürücü kursuna kayıt yaptıramaksızın sürücülükten men edilir ve mahkemeye sevk edilir.Mahkemece hafif para ve 6 ay hapisle cazalandırılırlar.
2)Alkollü araç kullanmak özel araç sürücüleri en fazla 50 promil olabilir,Ticari araç sürücüleri kesinlikle alkollü araç kullanamazlar.Bu hükme uymayanlar;
1 defada ;6 ay ehliyete el koyulur para ve puan cazası uygulanır.
2 defada ;2 yıl          ”                   ”            ”                       ve psikoteknik rapor istenir.
3 defada ;5 yıl          ”                   ”            ”                                     ”          ”          ve 6 aydan az olmayacak hapis cezası verilir.
”Alkollü olarak ölümlü yada yaralanmalı kazalara neden olanlara ağır kusur işlediği kabul görür.”

3)Sürücü belgesi olmadan yada yeterli sürücü belgesi olmadan araç sürmek yasaktır.Uymayanlara ilk tespitte 1 aydan 2 ayakadar 2.Tespitte 2 aydan 3 ayakadar hafif hapis cezası verilir.

4)Ticari amaçla yük veya yolcu taşımacılığı yapan Kamyon-Otobüs-Çekici(tır) Sürücüleri Sürücünün çalışma ve dinlenme saatlerini ve yaptığı hızı ölçmek için Takograf(Takometre)cihazı bulundururlar.Buna göre
24 Saatlik zaman diliminde Sürekli olarak 4,5 saat-Dinlenme 45 dakika ve Toplam olarak 9 saat araç sürebilirler.

5)SRC (mesleki yeterlilik belgesi) olmadan ticari araç kullanmak suçtur.
SRC1:Yurt dışı yolcu taşımacılığında,SRC3: Yurt dışı yük ve eşya taşımacılığında kullanılır.
SRC2:Yurt içi  yolcu taşımacılığında ,SRC4 :Yurt içi yükve eşya taşımacılığında kullanılır.

KARAYOLUNUN KULLANILMASI İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR:(Sınavda 1 soru gelir)

-Karayolunu kullanan sürücler karayolu üzerindeki yasaklama kısıtlama ve tüm kurallara uymak zorundadır.
-Durumun el verdiği oranda araçlarını yolun en sağından sürmek zorundadırlar.
-Çok şeritli yollarda ise araçlarının cinsinin ve hızının gerektirdiği şeritden sürmek zorundadırlar.
-Sollama yapılacak aracın mutlaka solundan geçmelidirler.
-Tramvayların,Sola dönş yapmak için şeridinin solunda bekleyen araçların ve geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev sırasında yolun solunda bekliyorsa bu araçların sağından geçebiliriz.Bunun dudışında tüm araçların solundan geçilmelidir.
-Şerit değiştirmeden önce şehir içlerinde 30m, Şehir dışında 150m önceden sinyal vererek önümüzdeki ve arkamızdaki araçları uyarmalıyız.
-İki şeridi birden aynı anda işgal etmemeşiyiz.
-En sol şerit sollama şeridi olduğundan kesinlikle sürekli olarak işgal etmemeliyiz.

TRAFİK İŞARETLERİNE VE İŞARETÇİLERİNE UYMA MECBURİYETİ:(Sınavda 1 soru mutlaka gelir)

Soru: Aşağıdakilerden hangisi tarfiği düzenlemede önceliğe sahiptir yada Trafik işaretine ve işaretçilerine uyma mecburiyeti sırası nasıl olmalıdır. İkisinden biri çıkar

Trafik işaretine ve işaretçilerine uyma mecburiyet sırası şöyledir:
-Canlı (Trafik görevlisi)
-Ceyranlı (Trafik ışıkları)
-Trafik Levhaları
-Yol çigileri
-Diğer kurallar
2 – ARAÇLARDA AZAMİ UZUNLUK VE AZAMİ DİNGİL AĞIRLIKLARI:  (1 soru gelir)
Gabari: Kara yolunda yük ve ya yolcu taşıyan taşıtların uzunluk-yükseklik ve genişliklerini sınırlayan ölçülere denir.

-En uzun araç     : 22m  (iki römorklu katarlardır)
-En geniş araç    : 2,55m
-En yüksek araç  :4m
A) AZAMİ UZUNLUK
* 2 Dingilli motorlu araçlarda 18 ton
* 3 Dingilli motorlu araçlarda 24      (3×8=24 Ton)
* 4 Dingilli motorlu araçlarda 32 ton (4×8=32Ton)
* 5 veya daha çok dingilli araçlarda 40 ton(5×8=40)
* Tahrikli tek dingilli araçlarda 11,5 ton ,Tahriksizlerde 10 Ton dur.

B) AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIK

AKS GRUBU ARASINDAKİ MESAFE:
Dingiller arası mesafe 1m den az ise 11,5 Ton ,1m ile 1,3 arası ise 16 ton ,1,3 ile 1,8 arası ise 18ton
Tariksiz tek dingilli araçlarda dingil ağırlığı 10 tondur
Tahriklilerde 11,5 Tondur.

3 – DURAKLAMANIN YASAK OLDUĞU YERLER (Sınavda 1 Soru gelir)
A) Duraklamanın yasak olduğu trafik işaretleri ile belirtilen yerlerde
B) Otobüs, taksi ve tramvay duraklarında (duraklamasına izin verilen taşıtlar hariç)
C) Kavşaklarda, tünellerde, köprülerde ve bağlantı yollarında : yerleşim birimi içinde 5 metre yerleşim birimi dışında 100 m içinde
D) Trafik işaret levhalarına yerleşim yerleri içinde 15 m yerleşim yeri dışında 100 m içinde
E) Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerinde ve dönemeçlerde duraklamak yasaktır
G)Yaya ve Okul geçitlerinde
H)Duraklayan veya park eden taşıtların sol yanında yani yol tarafında
4 – PARK ETMENİN YASAK OLDUĞU YERLER ( sınavda 1  soru gelir)

A) Duraklamanın yasak olduğu yerlerde
B) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını gösteren işaret levhalarına 15 m mesafe içinde
C) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde
D) Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde
E) Kamuya açık olan tesis ve iş yerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden 5m içinde
F) Alt ve üst geçitlere 10 m mesafe içinde park etmek yasaktır
G)Park etmenin bir levha ile yasak olduğu belirtilen yerlerde
H)Başkalrının giriş ve çıkışına engel olacak şekilde
5 – PARK ETMEDE YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR (sınavda 1 soru gelir)

A) Aracın el freni çekilir ( sabitleştirilir )
B) Motor durdurulur
C) Eğimli yollarda vites inişte geri,çıkışta 1.vitese takılır
D) Aracın arka tekerlerine yolun eğilimine göre takoz konulur
E) Araç terk edilirse camlar ve kapılar kilitlenir

7 – ŞERİT DEĞİŞTİRME

A) Trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirilemez
B) Gidişe ayrılan yolun en sol şeridi sürekli kullanılmaz
C) İki şeridi birden kullanmak yasaktır
D) İşaret vermeden şerit değiştirmek yasaktır
E) Kavşaklara yaklaşırken yerleşim birimi içinde 30 m yerleşim birimi dışında 150 m içinde şerit değiştirmek yasaktır
F) Kavşaklarda şerit değiştirmek yasaktır.

8 – TRAFİK KAZALARINDA ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER: (Sınavda 1 yada 2 soru gelir)

A) Kırmızı ışıkta veya yetkili memurun dur işaretinde geçme
B) Taşıt giremez trafik işareti bulunan kara yoluna girme
C) Bölünmüş yollarda karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şeride girme (yola) girme
D) İkiden fazla şeritli yollarda karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şeride girme
E) Arkadan çarpmalar
F) Geçme (sollama) yasağı olan yerlerde geçme
G) Kavşaklarda dönüş manevralarını yanlış yapma
H) Kaplamanın (yolun) dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymama
I) Yerleşim birimi dışındaki kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama veya park etme
J) Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpma halleri asli kusur sayılır.

               TAKİP MESAFESİ: (sınavda 1 soru gelir)
Araç sürücüleri önlerinde seyretmekte olan aracları izlerken aralarında bırakmaları gereken mesafeye takip mesafesi denir.Takip mesafesi hızımız ne olursa olsun hızımızın yarısıkadardır.Yani 90km hızla giderken takip mesafemiz 45m olmalı.
Bir aracın iki saniyede katedeceği yol takip mesafesini oluşturur. 88-89 Kuralı takip mesafesinin ölçümünde kullanılır.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ:(1 soru kesin gelir)

Bazı araçların görev sırasında olmak şartı ile ışıklı ve sesli cihazlarını çalıştırarak başkalrının can ve mal güvenliğini tehlikeye atmadan trafik kısıtlıma ve yasaklamalarına uymamalarına geçiş üstünlüğü denir.Bu araçalar:

*Ambulans  (tepe lambası mavi-kırmızı)

*İtfaiye       (kırmızı)

*Genel zabıta (polis) (Mavi-kırmızı)

*Trafik zabıtası (Trafik polisi)(mavi-kırmızı)

*Sivil savunma araçları (kırmızı)

Soru Şekli:
*Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların birbirlerine karşı olan geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır.
*Yaralı ve acil hastaları taşımaya yarayan özel tertibatlı taşıtlara ne denir.
*Tepe lambalarının rengi bazen sorulur.

TAŞITLARIN IŞIKLANDIRILMASI VE IŞIKLARIN KULLANILMASI İLE İLGİLİ KURALLAR:

Taşıtlarımızın ön tarafında kısa ve uzun farlarımız vardır. Kısa farlar 25m yi uzun farlar 100m yi aydınlatır.

Bir araç takip edilirken yada karşılarken yakını gösteren yani kısa farlarımızı yakmalıyız.Kısa farlar heryerde; Uzun  farlar Tepe üzerlerinde virajlarda,karanlık tünellerde ve aydınlatılmamış yollarda uzun farlar yakılmalıdır. 

Taşıtımızın sis farlarınıda amacı dışında kullanmak suçtur.Sisli,yağmurlu,karlı yani görüş mesafesinin düşük olduğu zamanlarda kullanılmalı ve mutlaka kısa yada uzun farlar ile birlikte kullanılmalıdır.

arkada 20m den plakamızı okunacak şekilde aydınlatan beyaz renkte plaka lambamızda olmalıdır.

ARIZALI ARAÇLARIN İŞARETLENMESİ VE ÇEKİLMESİ: (1 Soru gelir)

Aracımızın arızalanması durumunda elimizdeki tüm imkanlar kullanılarak araç yol dışına çıkartılmalıdır.

*30m önüne 30m arkasına 150m den göülecek şekilde bir kenarı 15cm eşkenar üçken şeklinde kırmızı reflektör koyularak araç işaretlenmelir.

*Reflektörün özelliğide yanından bir araç geçtiği zaman yıkılmayacak devrilmeyecek ayak yapısana sahip olmalıdır.

*Aracımızı çektirmek istersek aracımızı çekecek olan aracın cinsi en az bizim aracımızın cinsi kadar olmalı yada daha büyük bir araç olmalıdır.

*Çeki halatımızın cinsi çelik halat,zincir yada çeki halatı olmalıdır.

*Çeki halatımızın uzunluğu en çok 5m olabilir.2,5 m den fazla olursa araya gündüz ise kırmızı bir bez gece ise kırmızı ışık veya yansıtıcı bir reflektör koyulmalıdır.

*Çeken ve çekilen araçların hız limitleri Ş.İçi 20 Ş.dışı 20 otoyola giremez.

*Servis freni bozuk olan araçlar ise 1 m lik sabit çelik çubuk ile çekilir ve hızlarıda 15-15 ve otoyola giremezler.

SAYGISIZ VE TEDBİRSİ ARAÇ KULLANMA :(1 soru gelir)

Diğer sürücüleri korkutarak,şaşırtarak,tehlikeye atarak,dikkatini dağıtarak ve saygısızca araç sürmek yasaktır.Su ve benzeri şeyleride yayaların üzerine sıçratarak araç sürmekde yasaktır.Aracımızdan dışarıya çöp ve benzeri şeyler atmakta yasaktır.

*Soru :Aşağıdakilerinden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç kullanmak sayılır.

OKUL TAŞITLARI: (1 SORU GELİR)

*İlk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencileri taşıyan araca okul taşıtı denir.Okul taşıtlarının özellikleri şöyledir.

*Aracımızın ayraçı yani arkasında okul taşıtı yazısı bulunmalıdır.

*Yine arkasında 30cm çapında sadece öğrenci indirirken ve bindirirken yakacağımız kırmızı dur işaret lambası olmalıdır.

*Taşıt içi düzenini sağlayan rehber öğretmen bulunmalı

*Kapıları sürücünün konturolünde olmalı

*Camları sabit olmalı

*Her koltuğunda emniyet kemeri bulunmalı

*İstihap haddinden fazla yolcu alınmamalı

YÜKLEME KURALLARI:(1 soru gelir)

*Taşıtımız yüklenirken yüklerin yola deymeyecek,akmayacak,dökülmeyecek,gürültü yapmıyacak şekilde ve sıkıca bağlanması gerekir.

*Yük bölünemeyen bir yükse önden 1 m arkadan 2m yanlardan 0m çıkıntı yapılabilir.

*Yükle birlikte yolcu taşınmak istenirse yüklerin sıkıca bağlanıp yolculara otuma yerleri yapılmalı ve yan kapakların yüksekliği tutunma yerleri ile 120cm olmalıdır.

*Kamyonlarda ton başına 2 yolcu taşınabiir. Yani 10ton taşıyabilen kamyon 10×2=20 yolcu taşıyabilir.

*Lastik tekerlekli tarım traktörlerde ise tarım işlerinde kullanılmak üzere taşınan yolcu sayısı ton başına 3 yolcudur.Yani 3 ton yük taşıyabilen bir traktör:3×3=9y

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇLAR:(1 SORU GELİR)

*Tehlikeli madde taşıyan araçların sarnıcının üzeinde tehlikeli madde yazısı yani ayraç olmalı

*Önünde ve arkasında boşmu dolumu olduğu yazılmalı

*Yüklenilmesi ve doldurulması sırasında aydınlatma cihazına gerek duyulursa 6 woltu geçmeyen bir aydınlatma cihazı olmalı

*Ateşle ve benzeri şeylerle 30m den daha fazla yaklaşılmamalı

*Takip mesafesi hızı ne olursa olsun 50m olmalı

*Duraklama ve parketme yapması durumunda önündeki araçla arasında en az 20 m mesafe olmalı

*2 adet 6kg lık yangın söndürme tüpü biri sürücünün hemen yanında,diğeri görülebilen kolay bir yerde olmalı

*Radyoaktif madde taşıyorsa atom enerjisi kurumundan özel izin almalıdır.

OTOYOLKURALLARI:(1Soru gelir)

*Otoyollara girerken 100m lik hızlanma şeridinden girilir,çıkarkende 100m lik yavaşlama şeridinden çıkılır.

*Otoyolların etrafı çitle çevrilidir.Dışarıdan ehli hayvan yabani hayvanların ve en tehlikelileri  olan insanların girmemesi için

*Otoyollarda ağır taşıtlar sağdan hızlı giden taşıtlar orta şeritten sollama yapanlar ise sol şeritten sollam ayapmalı ve en sol şerit kesinlikle sürekli olarak igal edilmemelidir.

*Otoyollarda yaya geçitleri alt veya üst geçit şeklindedir.

*Otoyollarda duraklamak ve park etmek yasaktır.

*Otoyollara girerken OGS  Otomatik geçiş sistemi , KGS kartlı geçiş ve Nakit geçiş olmak olmak üzere 3 çeşit geçiş vardır.

SÜRÜCÜLERİN VE YOLCULARIN KORUYUCU TERTİBAT KULLANMA BECBURİYETLERİ:(1 Soru gelir)

*Otomobil ve tescilde otomobil gibi işlem gören araçlar emniyet kemeri bulundurmak ve kullanmak zorundadır.Buna göre ön koltukta oturma yaşı 10 dur.

*Motosikletlerede ise sürücü koruma başlığı ve koruma gözlüğü;yolcu ise sadece koruma başlığı takmak mecburiyetindedir.

*BİSİKLET,MOTOSİKLET,SÜRÜCÜLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR:(1 Soru gelebilir)

-Karayolunda bisiklet sürme yaşı 11 olup bisiklet sürücüleri varsa bisiklet yolunu yoksa karayolunun sağ şeridini aynı anda iki bisikletli işgal edebilir.Bisiklet sürücüleri taşıtlarında kesinlikle yük veya yolcu taşıyamazlar ve kesinliklede yaya yolunu işgal edemezler.

-Motorlubisiklet ve motosiklet arasındaki fark silindir hacmi 49cc ve aşağısı motorlubisiklet 50cc ve yukarısı motosiklettir.A1 motorlubisiklet ehliyeti A2 motosiklet ehliyetidir.A2 si olan A1 de kullanabilir.

-Motosiklet sürücüleri koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanmak,yolcularıda sadece koruma başlığı kullanmak zorundadır.

Not:Taşıtlarda ön koltukta oturma yaşı 10 dur. Hayvanla çekilen hayvan sürücüleride en az 13 yaşında olmalıdır.

ARAÇLARIN TESCİLİ:(1 Soru gelecek)

Aracın ruhsatı iki nüshadan oluşmuştur.Birtanesi Tescil belgesi  birtaneside Trafik belgesidir.Tescil belgesi Aracın sahibini gösteren belgedir trafik belgesi aracın trafiğe çıkmak için gerekli şatları taşıdığını gösteren belgedir.

İkinci el araç satın aldığımızda noter satışı yapıldıktan sonra 1 ay içinde aracı üzerimize tescil etmeliyiz.

Aracımızın rengini değiştirdiğimizde 1 ay içinde trafik tescil denetleme şube müdürlüğüne bildirmeliyiz.

Adres değişikliği yaptığımızda 1 ay    ”                    ”                         ”                                    ”                          ”

Hurdaya çıkardığımızda  1 ay               ”                     ”                      ”                                    ”                          ”

ARAÇLARIN MUAYENELERİ:(1 Soru mutlaka gelir)

Araçların trafiğe çıkmak için gerekli şartları taşıyıp taşımadığı araç muayne istasyonlarında konturol edilir.Bu zamanlarda aşağıdaki gibidir.

Özel araçlar :3 yıldan sonra her 2 yılda bir.(sıfır km araç 3 yıl gitmez sonrasında her 2 yılda bir gider) 

Ticari araçlar :2 Yıldan sonra her yıl

Kamyon-Otobüs-Çekiciler  1 yıldan sonra 1 yılda bir

Lastik tekerlekli traktörler ve iş makineleri:3 yıldan sonra 3 yılda bir

SÜRÜCÜ BELGELERİ:(1 Yada 2 soru gelir)

Sürücü Balgesi almak için aranan şartlar: Eğitim şartı,Yaş Şartı,Hüküm şartı,Sağlık şartı,

 A1 Motorlubisiklet   Yaş 17
A2  Motosiklet           Yaş 17
B    Otomobil             Yaş 18 (otomobil,minibüs,kamyonet,LTT,arazi taşıtı)
C    Kamyon              Yaş 22 ( B kapsar)
D    Çekici                  Yaş 22 (C ve B yi kapsar)
E    Otobüs                Yaş 22 (D hariç C ve B yi kapsar)
F    Traktör                 Yaş 17 (sadece kendini kullanabilir)
H   Özel tertibatlı       Yaş 17 (sadece kendini)

G    İş makinesi        Yaş 18 (sadece kendini)

Not:Hile ile alındığı tespit edilen ehliyetler ve usulüne uygun olmadan alınan ehliyetler tespit edilmesi durumunda iptal edilir ve yasal süreç başlar.
*Uğuşturucu kullanmış olarak araç kullandığı tespit edilenlerin ehliyeti süresiz iptal olur ve birdahada asla ehliyet alamaz 6 aya kadar hapis ve para cezası verilir.
*Üçüncü defa 100 ceza puanı dolduran sürücünün ehliyeti iptal olunur.
*Yada sürücü belgesi almadan önce taşıdığı şartlardan birtanesini kaybetmesi durumunda tekrar eski durumuna dönene kadar ehliyeti askıya alınır.

Soru şekilleri: E sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılabilir / kullanılamaz .

TRAFİK KAZALARINDA GÖREV VE YETKİLERİMİZ:

Bir trafik kazası ile karşılaşatığımızda durup müdahale etmek zorunluluğumuz vardır.Etmeyenlere para ve puan cezası uygulanır.Trafik kaza yerinde birinci görevimiz güvenliktir.
-Aracımızı uygun bir yere çekip yeni kazalara davetiye çıkartmamalıyız ve kaza yerinide yolun durumuna göre 30m önüne 30m arkasına 150m den görülecek şekilde eşkenar üçgen şeklinde reflektör koyarak işaretleriz.
-Kaza yapan araçta akar yakıt sızıntısına olma ihtimalini düşünerek akünün kutup başları sökülmeli hem yaralıların hemde kendi güvenliğimizi ön planda tutmalıyız.
-Yaralıların durumuna göre ilk yardım yapılmalı ve sonrasında 112 acil servis aranmalıdır.
-112 acil servis ile görüşmemiz kısa öz ve anlaşılır olmalı 112 teli kapatmadan biz teli kapatmamalıyız.
-Yaralıların sayısı ve durumu hakkında net bilgiler verilmeli
-Adres hakkında net bilgiler verilmeli
Not:
-Bizim görevimiz tadavi etmek değil ilkyardım yapmaktır.
-Trafiği açmak kapatmak yetkili memurun görevidir bizim değil
-Kaza ölümlü ise cumhuriyet başsavcısı gelmeli mutlaka tuutanak tutmalıdır.

 

ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER:(En az bir yada iki soru gelir)

1-)Kırmızı ışıkta geçmek veya yetkili görevlinin dur işaretine uymamak

2-)Araca arkadan çarpmak

3-)Kavşaklarda ilk geçiş hakkına uymamak

4-)Taşıt giremez levhası olan yola girmek

5-)Kaplamanın daraldığı yollarda geçiş kolaylığı sağlamamak

6-)Hatalı araç sollamak

7-)Şerit ihlali yapmak

8-)Bölünmüş yollarda karşıdan gelen aracın yoluna girmek

9-)Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak (gidilecek ve dönülecek yöne göre herkes zamanında uygun şeride geçmeli)

10-)Doğrultu manevralarını yanlış yapmak (yani sağa dönüşler dar sola dönüşler geniş yapılmalı)

11-)Şehir dışı yollarda veya otoyollarda zorunlu haller dışında duraklama yapmak veya park etmek.

12-)Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak.

TRAFİK SUÇLARI VE KARŞILIĞI CEZA PUANLARI:(1 SORU GELİR)

Yaptığımız her hatanın karşılığında para cezası yanında birde puan cezası vardır.Puanlarımız toplanır 1 yıl içerisinde toplam 100 ceza puanını doldurduğumuzda bonus kazanır ve ehliyetimize 2 ay el koyulur.2 ay süre içerisinde ehliyetimizi geri alabilmek için 35 saat trafik ve çevre dersi görürüz ve 2 ay sonunda ehliyetimizi geri alabiliriz.
-İkinci 100 ceza puanını doldurduğumuzda 4 ay el koyulur yine 35 saat ders ve psikoteknik konturol raporu götürürüz.
-üçüncü defa 100 ceza puanını doldurduğumuzda ehliyet iptal olunur.
-Yediğimiz para cezalarını 15 gün içerisinde yetkili mercihlere ödersek %25 indirimli öderiz.(yani 100ytl nin 75 ni öderiz)

HUKUKİ SORUMLULUK SİGORTA:(1 Soru gelir)
Tüm motorlu taşıtlar trafiğe çıkmadan önce Trafik sigortası yaptırmak zorundadır.Trafik sigortasının bir diğer adıda mali sorumluluk sigortasıdır.Yani başkalarına verdiğimiz zararları tazmin eder başkalarına verdiğimiz hem maddi hem manevi yaralanma gibi hasarları öder
-Trafik sigortası kendi aracımızın zararını asla karşılamaz
-Birde kasko vardır kasko hem kendi tarafımızdaki her türlü hasarı hemde başklarına verdiğimiz zararları sınırsız karşılar.

Comments are closed.